Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilWelcome / Dobrodošli Header Pic
Header Pic

PDF Print E-mail

Organizacija Ratni veterani Srbije

Organizacija Ratni veterani Srbije je samostalna i nestranačka patriotska organizacija, socijalno humanitarnog karaktera, koja se u svome radu zalaže za pravično i sistematsko uređenje prava na materijalnu i socijalnu sigurnost učesnika rata od 1990 godine uopšte, a posebno porodica palih boraca i invalida rata. U svome radu posebnu pažnju posvećujemo razvijanju, osavremenjivanju i negovanju tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Saznajte više o nama

Image

Organization War Veterans of Serbia

Organization War Veterans of Serbia is independent and unpolitical patriotic organization, with social and human character. We are pleading for fair and systematic arrangement of material and social security of participants of the 1990 war, and especially for the families of the perished warriors and for the invalids of war. In our work, we are specially dedicated to development, streamline and caring on with the tradition of the liberating wars of Serbia.

Find out more about us

 
Header Pic
left unten
© 2021 Ratni veterani Srbije
right unten