Ecke rechts
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilDobrodošli / Welcome arrow O organizaciji Header Pic
Header Pic

O organizaciji

Radomir Stojanović Radomir Stojanović, predsednik organizacije Ratni veterani Srbije
Pretpostavlja se da je sa teritorije Srbije u ratu na prostorima bivše Jugoslavije učestvovalo oko 250.000 boraca po različitim osnovama (redovna vojska, jedinice teritorijalne odbrane, dobrovoljačke jedinice i druge...). Prema podacima sa kojima raspolažemo evidentirano je 1460 palih boraca, 1300 dece palih boraca i 2440 ratnih vojnih invalida iz poslednjeg rata. Evidencija sa kojom se raspolaže još uvek nije kompletna pošto postoji izvestan broj neregistrovanih slučajeva i još uvek postoji oko 950 lica koji se vode kao nestali u ratu (nisu pronađeni materijalni dokazi njihove smrti).

Organizacija Ratni veterani Srbije je iz svih tih razloga, a pre svega zbog teškog polozaja boraca i invalida koji su počeli da se pojavljuju u sve većem broju, formirana kao organizacija učesnika u borbama protiv secesije i genocida nad srpskim narodom, počev od 1990 godine.

Organizacija Ratni veterani Srbije je samostalna i nestranačka patriotska organizacija, socijalno humanitarnog karaktera, koja se u svome radu zalaže za pravično i sistematsko uređenje prava na materijalnu i socijalnu sigurnost učesnika rata od 1990 godine uopšte a posebno porodica palih boraca i invalida rata.

U svome radu posebnu pažnju posvećujemo razvijanju, osavremenjivanju i negovanju tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Naš osnovni cilj je da se vratimo pravim razlozima organizovanja veterana, a to su:

  • sagledavanje problema i pružanje stručne pomoći prilikom ostvarivanja prava koji po zakonu pripadaju ratnim invalidima i njihovim porodicama, porodicama poginulih ratnika kao i veteranima, učesnicima ratova, kroz razne vidove resocijalizacije kako bi se što brže ukljucili u normalan zivot.
  • negovanje i razvijanje patriotizma kod mladih naraštaja
  • predlaganje zakona iz oblasti boračko invalidske zaštite i lobiranje kod političkih činilaca za njihovo usvajanje
  • obezbeđivanje raznih vrsta pomoći vaninstitucionalnim delovanjem u cilju poboljšanja stanja za najugroženije članove
  • obezbedjivanje uslova za objektivno informisanje kako clanova organizacije tako i šireg društvenog okruženja
  • i svi drugi načini za poboljšanja sveukupnog stanja porodica poginulih, ratnih vojnih invalida sa porodicama i veterana.
Ratni veterani Srbije 1Ratni veterani Srbije 2
Ratni veterani Srbije 3Ratni veterani Srbije 4
Statut
Postanite član organizacije
Header Pic
left unten
© 2021 Ratni veterani Srbije
right unten